Dịch Vụ Báo Cáo Thuế – Kế Toán Thuế

  1. Công việc báo cáo thuế định kỳ 

Dịch vụ báo cáo thuế phải thông báo doanh nghiệp kịp thời chuẩn bị hóa đơn chứng từ để nộp tờ khai thuế đúng hạn.

Chậm nhất ngày 20 hàng tháng :

+ Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn(đầu vào và đầu ra) của doanh nghiệp trong tháng vừa qua. Hóa đơn đầu ra phải kê ngay, hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì thời điểm kê khai không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT đó.

+ Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý vừa qua.

– Chậm nhất ngày 31 / 3 hàng năm :

+ Nộp báo cáo tài chính của năm vừa qua.

Dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ tại Bình Dương
Dịch vụ kế toán thuế giá rẻ tại Bình Dương
  1. Trách nhiệm của kế toán thuế

– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cở.

– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu trên tờ khai thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới. đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất ( nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào ( sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ tuy tìm. Phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

Lưu Trữ Hồ Sơ

– Hàng tháng đóng chứng từ đã kê khai thuế của cơ sở toán công ty.

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian. thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu kê khai thuế kịp thời khi có phát sinh.

– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế. soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

Dịch vụ kế toán Bình Dương/Kế toán Đông Nam Á, Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp, Thi xã Dĩ An, Bình Dương.

Lập kế hoạch thuế giá trị giá tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn ( mở sổ giao và ký nhận).

– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.

– Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

– Cập nhật và lập giấu báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Mời các bạn Xem thêm: Trang hỗ trợ kê khai thuế

 

Trả lời

Call Now ButtonGọi
Contact Me on Zalo