Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương

Khi nào doanh nghiệp phải đăng ký Bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; thì người sử dụng lao động phải đăng ký nộp bảo hiểm xã hội cho người đó.

Dịch vụ đăng ký và kê khai bảo hiểm xã hội tại Bình Dương
Dịch vụ đăng ký và kê khai bảo hiểm xã hội tại Bình Dương

Mức đóng và trách nhiệm đóng

– Năm 2019 mức đóng bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi do lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng.

– Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bao gồm: Lương + phụ cấp

  1. Phương thức đóng bảo hiểm: Qua ngân hàng. 
  2. Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

  1. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đối tượng: Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán.

Đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

  1. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh. (Đăng ký cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh).

Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

  1. Thời gian giải quyết hồ sơ

– Cấp thẻ BHYT: 7 ngày làm việc

– Cấp sổ BHXH: 20 ngày làm việc

– Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc

XEM THÊM TẠI: BAOHIEMXAHOIDIENTU

Trả lời

Call Now ButtonGọi
Contact Me on Zalo